2015-10-14 09:51Pressmeddelande

Unik reklamutställning om mode- och textilhistoria

Lördagen den 17 oktober öppnas utställningen ”Då skapades reklamhistoria” invid Textile Fashion Center i Borås. Vad som visas är en unik kulturhistoria bestående av fyra decenniers mode- och textilreklam i form av inte minst annonser, broschyrer, affischer och etiketter.

Utställningen speglar därmed en betydande del av svenska folkets vardag och konsumtionsvanor under dessa år. Reklammannen Christer Olausson är förutsättningen för utställningen i och med att han under 35 år kom att spara en stor del av Olaus Reklambyrås produktioner. För ungefär ett år sedan började han tillsammans med historikern Ulf Nyrén att gå igenom omkring 20 kubikmeter av reklammaterial. De båda valde därefter ut en bråkdel av lämningarna i syfte att få ett representativt historiskt urval av den reklam som byrån skapade under det sena 1900-talet. I utställningen visas reklam från kedjeföretagen JC, MQ, Hemtex men också företag som, Abecita, Almedahls, Craft och mängder av andra – totalt arbetade byrån under åren med omkring 100 företag och varumärken.

- Utställningen ger besked om att Borås var en mycket framträdande stad inom mode och reklam under de här åren, säger Christer Olausson. Kraften i företagens vilja att växa i kombination med kompetenta kreatörer skapade reklam som imponerar även i nutid.

- Textil- och modebranschen fortsätter att utvecklas i Borås inte minst tack vare tillkomsten av Textile Fashion Center där det i dag finns flera framgångsrika verksamheter, påpekar han. Vad vi kan visa är att det som händer i dag bygger på och har sina rötter i det som växte fram från 1960- talet och framåt. För en historiker är samlingen en kulturhistorisk guldgruva.

- Reklam har en karaktär av dagslända över sig och när den väl använts så kastas den vanligen, säger Ulf Nyrén. Det finns knappast någon sådan här samling bevarad i Sverige.

- För eftervärlden innebär materialet att vi i dag inte bara kan se modets och reklambranschens utveckling, menar han, utan vi får också en ganska roande tidsbilder av förändringar i mentaliteter. Det som visas upp är nästan enbart reklam i pappersform – till skillnad mot dagens situation där digitala media tagit över allt mer av företagens marknadsföring. Dåtidens reklam går alltså att ta på och resultatet blir närmast till en konstutställning.

De båda har lagt ned hundratals timmar, ett arbete vilket skett helt ideellt. De har dock fått omfattande stöd från ägaren till den fastighet där utställningen äger rum samt ett tryckeri och en reklambyrå. Något inträde tas heller inte under de dagar utställningen hålls öppen.

Vad som sedan händer med det genomgångna materialet efter julen 2015 är oklart. Troligen lämnas det vidare till glömskan i något arkiv såvida inte någon får en idé om att göra en mer permanent utställning av det hela.

- - -

För mer information kontakta

Ulf Nyrén, ulf.nyren@diagonal.se eller Christer Olausson christer.olausson@marketplaceboras.se

Utställningen visas på Simonsland, Borås. Ingång 1 B (röda entrén) ca 30 meter norr om Navet.

Utställningen planeras att vara öppen fr o m den 17 oktober till den 20 december 2015.

Öppettider: Torsdagar och fredagar kl 13-17; lördagar och söndagar kl 11-15.


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.