2020-12-30 07:45Pressmeddelande

Unik föreläsningsserie i Textile Fashion Center under 400-årsjubileet

Vill du bli en världsförbättrare? 2021 välkomnar Textile Fashion Center alla invånare i Borås till kostnadsfria kvällsföreläsningar på temat hållbarhet som ett av centrets bidrag till stadens 400-årsjubileum.

Verksamheter i centret bidrar med olika perspektiv på temat i åtta föreläsningar som arrangeras under vintern, våren och hösten. Många har inriktning på textil, kläder och mode men det blir också andra ämnen som tas upp.

- Vi vet att många vill leva mer hållbart men inte alltid är säkra på hur det ska gå till. Vi vill ge Borås invånare både kunskap och inspiration och därmed underlätta för dem att bli mer hållbara i sin vardag och i sina liv, säger Git Guldare, centrumledare för Textile Fashion Center.

Alla som är nyfikna, intresserade, entusiastiska och kunskapstörstande eller helt enkelt bara vill veta mer är välkomna. Upplägget bygger på att inkludera deltagarna i föreläsningarna.

- Vi vill bjuda in till samtal om detta spännande och viktiga ämne som går som en röd tråd genom centret, säger Git Guldare.

Deltagarna får också möjlighet till mer förståelse för vad Textile Fashion Center innehåller och erbjuder.

- Vi ser detta som ett tillfälle att få ut kunskap om forskning inom Textilhögskolan, säger Jonas Larsson, universitetslektor inom textil och mode med fokus på hållbara system på Högskolan i Borås. Han ska själv prata om hur textil och mode kan hjälpa till att bygga samhällen och återställa ekosystem.

Med anledning av pandemin planeras de första föreläsningarna under vintern och våren troligen att bli digitala och sändas från miljöer i centret. För hösten är förhoppningen att deltagarna ska kunna bjudas in till centret för fysiska träffar. 

Mer information finns på textilefashioncenter.se eller boras400.se


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt

Git Guldare
Samordnare
Git Guldare