2014-05-23 14:43Pressmeddelande

Timo Räisänen ersätter Moneybrother på Textile Fashion Center ikväll

Med anledning av en kraftig storm i Nashville, där Anders Wendin (Moneybrother) befinner sig, har han inte kunnat lämna USA. Timo Räisänen hoppar blixtsnabbt in som ersättare och sista akt p å kvällens spelning i samband med Textile Fashion Centers invigning. Timo avslutar därmed kvällen efter Naomi Pilgrim och Say Lou Lou.


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.