2019-11-15 08:09Pressmeddelande

Textile Fashion Center lanserar sin framtidsinriktning

Den 21 november 2019 presenteras Textile Fashion Centers framtidsinriktning för alla som arbetar, studerar, hyr kontor eller på liknande sätt är en del av Textile Fashion Center. Presentationen grundar sig på ett nyligen beslutat samverkansdokument, där verksamheterna genom ett ledningsråd har formulerat centrets position, vision och mission med hållbarhet i fokus.

Välkommen till infotainment
Torsdag 21 november kl. 16-17
​Textile Fashion Center, Do-Tank Center, plan 2

Om Textile Fashion Center
Textile Fashion Center är:
​- En utvecklings- och innovationsmiljö som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning och forskning, kultur samt invånare och besökare.
​- Lokalt en attraktiv fysisk miljö för studenter, entreprenörer, besökare och organisationer som söker inspiration, kreativitet, utveckling, stöd och samarbeten.
​- Regionalt en av Västra Götalands sex utvecklings- och innovationsmiljöer.
​- Nationellt en av Sveriges 33 motsvarande centra/science parks med en position som ledande inom textil och mode.

Om Ledningsrådet
Utsett av Borås Stad för att driva samverkan på Textile Fashion Center med följande deltagande organisationer:
​VD Akademiplatsen – ordförande, Fastighetsägaren Kanico, Science Park Borås, Textilhögskolan inom Högskolan i Borås, Textilmuseet, Inkubatorn i Borås AB, Smart Textiles, Nordiska Textilakademin, Marketplace Borås, Borås Yrkeshögskola.

Om Akademiplatsen AB
Akademiplatsen AB är ett kommunalt bolag inom Borås Stad och har i uppdrag att driva och utveckla området kring Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center, där verksamheter inom områdena vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringsliv främst inom textil och mode, ska samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling, både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt

Git Guldare
Samordnare
Git Guldare