2017-03-08 06:00Pressmeddelande

Textile Fashion Center- Europas ledande Science Park för textil och mode

Dressed for success

Under 2016 genomfördes ett gemensamt utvecklingsarbete i huset med målet att nå en gemensam vision för Textile Fashion Center. Ambitionen med arbetet var att identifiera vilken funktion Textile Fashion Center ska ha på lokal, regional och nationell nivå. Husets olika verksamheter har deltagit och de representerar ämnesområdena vetenskap, kompetens, kultur, innovation och näringslivsutveckling. Arbetet är kallat Dressed for success och finansierades av Västra Götalands regionutvecklingsnämnd.

Deltagande verksamheter: Borås Yrkesutbildning, Borås Stad Textile Fashion AB (BSTFAB), Kanico AB, Inkubatorn i Borås, Marketplace Borås, Science Park Borås, Proteko Nordisk designskola, Textilhögskolan, Textilmuseet. Alla deltagande verksamheter och styrelsen för BSTFAB har nu gemensamt tagit beslut om visionen som lyder: Textile Fashion Center- Europas ledande Science Park för textil och mode.


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt

Frida Stålhandske
Producent
Frida Stålhandske