2017-05-05 09:04Pressmeddelande

Sveriges Innovationsriksdag till Borås 2018

Nästa år arrangeras Sveriges Innovationsriksdag i Borås den 10-11 april.

Konferensen samlar kärnan av ledande politiker, beslutsfattare, företrädare för innovationsmiljöer, lärosäten och institut, näringsliv och andra opinionsbildare för Sveriges innovationssystem. Värdar är Inkubatorn i Borås och Science Park Borås och konferensen kommer hållas på Textile Fashion Center. 7

Den 25–26 april, hölls Sveriges Innovationsriksdag 2017 hos Science Park Mjärdevi i Linköping och Norrköping Science Park. Under temat ”Digital Transformation” hölls key notes, föreläsningar, tematiska möten och workshops med fokus på omställningen till ett digitalt samhälle. 2017 års konferens berörde också morgondagens arbetssätt för öppen innovation samt hur landets storbolag kan bli ännu bättre på att samarbeta med startups för att utveckla sina produkter och tjänster.

- Innovationsriksdagen samlar med bred förankring engagemang och utvecklar samverkan kring innovationsbaserad näringslivsutveckling. I år fokuserade vi på den internationella trenden där storföretag snabbar på sin innovation genom att jobba allt mer med science parks, inkubatorer och inte minst nya, innovativa tillväxtföretag. Inför 2018 ser vi fram emot att genomföra Sveriges Innovationsriksdag i Borås och där ta del av den starka utvecklingen i det regionala innovationssystemet, med Science Park Borås och Inkubatorn i Borås, RISE forskningsinstitut samt Högskolan i Borås i centrum. Vi hoppas också få inspiration av bygdens entreprenörskapsarv med knallar och annat, samt dagens ledande e-handelsföretag, säger Magnus Lundin, vd SISP - branschföreningen för Sveriges inkubatorer och science parks.

Kontaktpersoner:
Henrik Jansson, vd Inkubatorn i Borås 070-308 80 92, henrik@ink-boras.se
Erik Bresky, vd Science Park Borås 073-377 85 20 erik.bresky@scienceparkboras.se

www.scienceparkboras.se
www.ink-boras.se
www.sverigesinnovationsriksdag.se

Ellinor Bokedal Cardell - Kommunikatör Inkubatorn i Boråsellinor@ink-boras.se


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt

Frida Stålhandske
Producent
Frida Stålhandske