2019-10-02 07:50Pressmeddelande

Stjärnspäckade dagar på Textile Fashion Center ger kunskap, råd och inspiration om livsstilsförändring i hållbarhetens tecken

null

Micael Dahlen, Sveriges ekonomiprofessor med rockstjärnestatus. Katarina Graffman, känd antropolog med vår konsumtionskultur i fokus. Dr Lewis Akenji som arbetar med FNs program för hållbar konsumtion. Karolina Skog, tidigare Miljöminister. De är bara några av de talare som i Textile Fashion Center den 23-24 oktober berättar, förklarar och ger råd om förhållningssätt och beteenden för ett mer hållbart samhälle. 

Nationell verkstad är namnet på två dagar med föreläsningar, panelsamtal och workshops för dem som är intresserade av att möta framtiden på ett innovativt, klimatsmart och hållbart sätt. I programmet ingår både teori och praktik.

- Vi har stora utmaningar för att fler ska kunna leva hållbart och det krävs att vi samarbetar brett. Därför riktar vi oss till privat och offentlig sektor i hela landet, verksamheter och studenter inom högskola och universitet och ideella föreningar, säger Johanna Lindblad, projektledare. Företag inom privat konsumtion är en viktig dragkraft och vi ser fram emot att träffa dem på konferensen.

Dagarna inleds med en öppen, kostnadsfri föreläsning med tre talare starkt engagerade i hållbarhet och konsumtion från tre olika områden. En annan höjdpunkt är att deltagarna andra dagen väljer mellan att delta i en av fyra workshops för hållbar konsumtion inom områdena inredning, mode, semester och konsumtionen i kvarteret.

Under konferensen visas också en utställning med högaktuella exempel på utveckling inom hållbarhet i textilbranschen, framtagna i samarbeten mellan Science Park Borås och företag.

- Vi hoppas konferensen ska ge fördjupad och breddad kunskap om livsstil och verktyg och bidra till modet att förändra, säger Birgitta Losman, hållbarhetsexpert vid Science Park Borås och regeringsrådgivare inom cirkulär ekonomi. Hon modererar tillsammans med Johanna Lindblad panelsamtalet med representanter från näringsliv, forskning och politik, första dagen.

Fakta:

Nationell verkstad är en årligt återkommande nationell konferens inom ramen för Sveriges genomförande av FN:s ramverk för hållbar konsumtion och produktion.Arrangörer är Science Park Borås i nära samarbete med Borås Stad på uppdrag av Naturvårdsverket och Konsumentverkets Forum för miljösmart konsumtion.

Konferensen är också en del av Västra Götalands kraftsamling Klimat 2030 med målet att nå en fossiloberoende region 2030. Västra Götaland är unikt i att tidigt ha uppmärksammat minskad och förändrad konsumtion som nödvändig för att nå klimatmålen.

Program:

https://www.nationellverkstad2019.se/program/

Läs mer på:

https://www.nationellverkstad2019.se

Katarina Graffman

Katarina Graffman, filosofie doktor i kulturantropologi en av författarna till boken ”Vi är vad vi köper” ger kunskap och förståelse om konsumtion. Fotograf: Ryan Garrison

Kontaktpersoner:

Henrik Grönberg, kommunikatör, Science Park Borås
Mobil: 0761-49 78 60, E-post: henrik.gronberg@hb.se

Johanna Lindblad, projektledare Design för hållbar livsstil, Science Park Borås
​Telefon: 033-435 45 67, E-post: johanna.lindblad@hb.se

Textile Fashion Center är en mötesplats i en kreativ miljö för människor, affärer, kulturer, studenter, kreatörer, nyfikna, unga och gamla. Ett kluster för att inspirera människor till att våga göra drömmar till verklighet. 

Grundidén bygger på att innovativa processer bäst sker i samspel mellan företag, akademi och samhälle. Här finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat men också för ytterligare kvalitativ utbildning och samarbete mellan kultur och utbildning genom samlokalisering.
De verksamheterna som verkar i Textile Fashion Center utgör en enorm kunskapsbank med allt ifrån expertkompetens till utbildningar och forskning i framkant.

Textile Fashion Center är en plats för modevisningar, kulturarrangemang, affärsutveckling, utställningar, event, möten, middagar samt utbildning.

Tre parter bildar basen för klustret; Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlande näringslivet i Boråsregionen. 


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en mötesplats i en kreativ miljö för människor, affärer, kulturer, studenter, kreatörer, nyfikna, unga och gamla. Ett kluster för att inspirera människor till att våga göra drömmar till verklighet. Grundidén bygger på att innovativa processer bäst sker i samspel mellan företag, akademi och samhälle. Här finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat men också för ytterligare kvalitativ utbildning och samarbete mellan kultur och utbildning genom samlokalisering. De verksamheterna som verkar i Textile Fashion Center utgör en enorm kunskapsbank med allt ifrån expertkompetens till utbildningar och forskning i framkant. Textile Fashion Center är en plats för modevisningar, kulturarrangemang, affärsutveckling, utställningar, event, möten, middagar samt utbildning. Tre parter bildar basen för klustret; Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlande näringslivet i Boråsregionen.


Kontakt

Git Guldare
Samordnare
Git Guldare