2019-06-05 11:49Pressmeddelande

Smart Textiles söker internationella samarbeten i USA

Smart Textiles verksamhetschef Susanne Nejderås har tillbringat våren i Silicon Valley, USA. Syftet har varit att bidra till Smart Textiles utveckling mot en mer internationell marknad. Inriktningen är att bli den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse.

Susannes besök har väckt nyfikenhet och intresse. Det vanligaste är att start-up-företag söker sig till Silicon Valley för att finansiering och möjligheter att växa. Syftet för Susannes kontakter har varit att söka samarbeten för idéutveckling. Och det har gett resultat - besök i Borås är inplanerade och kontakter kommer att följas upp.

Ett annat syfte för tiden i Silicon Valley har varit att kommunicera regeringsuppdraget att etablera en nationell plattform inom hållbart mode och hållbara textilier, Textile & Fashion 2030. Även för detta har Susanne sökt relevanta kontakter för att involvera företag och andra aktörer.

Klicka nedan för att läsa en intervju med Susanne där hon berättar om sina upplevelser och reflekterar över Silicon Valley som plats och skillnaderna mellan Sverige och USA i förhållningssättet till affärsutveckling och innovation.

Läs mer via länkarna:
Intervju med Susanne Nejderås
Smart Textiles
Textile & Fashion 2030


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt