2020-04-20 12:46Pressmeddelande

Science Park Borås snabbar på utvecklingen av skyddsutrustning

Bristen på skyddsutrustning inom vården har kommit att engagera många, inte minst forskare på Textilhögskolan, som genom Science Park Borås tagit en koordinerande roll genom att bistå med sin kompetens och sitt breda kontaktnät inom det textila området.

Allteftersom leveranser av viktig skyddsutrustning ställs in och import minimeras, ställs sjukvården inför en av de största utmaningarna någonsin. Till följd av coronapandemin har bristen på vårdmaterial engagerat många företag som kunnat stuva om sin produktion för att i viss mån tillgodose behoven. Men i förlängningen behöver även företagen stöttning för att kunna upprätthålla produktionen och att utvecklas.

Tillsammans med Textilhögskolan, arbetar Science Park Borås nu för fullt med att anpassa och tillgängliggöra resurser, både maskiner och personal, för att bistå vårdaktörer och företag som exempelvis behöver hjälp med produktutveckling eller rådgivning.

Nils-Krister Persson, docent vid Textilhögskolan och Linda Nydén, koordinator vid Science Park Borås har tillsammans det interna projektet Covidening, som dels syftar till att hjälpa företag med produktutveckling, men också att utforma en uthållig inhemskt värdekedja för att säkerställa produktionen inom Sverige. Idén är helt enkelt att mejsla fram verktyg för att skapa en helt självförsörjande produktionslina, obunden av resurser från andra länder.

– Vi har fått en hel del förfrågningar, både från företag och enskilda personer inom vårdsektorn, som skriker efter resurser. Anledningen till att vi blir kontaktade är till stor del tack vare vår ledande position inom det textila området och vårt enorma kontaktnät som vi byggt upp under många år. Flertalet av de projekt vi lett har rört sig både i textil- och vårdsfären vilket gör att vi sitter på en unik position som vi uppmuntrat andra till att ta del av, säger Linda Nydén.

Läs mer här


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt