2015-11-09 10:16Pressmeddelande

Så byggdes kedjeföretagen upp i Borås under 1900-talet

I slutet av oktober invigdes utställningen ”Då skapades reklamhistoria” i kvarteret Simonsland i Borås – och har redan lockat mängder av besökare. Utställningen, som bygger på arkiverat reklammaterial inom mode och textil från mitten av 1960-talet till millenniumskiftet, är öppen för allmänheten fram till julen 2015.

- För att skapa ytterligare en dimension till det material vi visar upp kommer vi den 18 november att arrangera ett seminarium där en rad välkända profiler från JC- och MQ-kedjorna samtalar, säger reklammannen Christer Olausson som tillsammans med historikern Ulf Nyrén skapat och byggt upp utställningen.

- Det blir ett samtal och en diskussion kring kedjeföretagens uppbyggnader och utvecklingar och inte minst val av marknadsstrategier, påpekar han. Förhoppningsvis får vi även svar på frågan varför det gick som det gick – i dag har ju båda kedjornas huvudkontor lämnat Borås.

Borås Tidnings tidigare näringslivsredaktör Ingemar Brink blir samtalsledare under seminariet och de båda utställningsansvarigas enda oro är att intresset blir för stort. De har dock en närliggande lokal i reserv om så skulle bli fallet. Förutom de personer som arbetat inom företagen och i de berörda branscherna hoppas Ulf Nyrén även på att högskolestudenterna ska hitta in.

- Högskolan har flera utbildningar som anknyter till både utställningen och seminariet, säger han. Visserligen är nostalgifaktorn säkerligen hög men vår ambition är också utgöra en inspiration även för dem som i dag verkar eller snart ska verka inom reklam, mode och textil.

- Vad vi ger är en bild av en viktig del av Borås men också Sveriges näringslivshistoria under det sena 1900-talet. De riksomfattande kedjeföretag som växte upp i Borås kom ju genom sin marknadsföring att påverka miljoner människors konsumentbeteenden.

Förutom detta mer direkta näringslivsbetonade seminarium kommer även ett mer marknads- och reklambetonat seminarium att arrangeras den 2 december. Utställningen är öppen torsdagar till söndagar till och med den 20 december 2015. För mer information vänligen kontakta christerolausson@marketplaceboras.se eller ulf.nyren@diagonal.se

Se även Facebook, ”Då skapades reklamhistoria”


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt

Frida Stålhandske
Producent
Frida Stålhandske