2015-08-24 15:04Pressmeddelande

Re - det nya nya? En heldag om vägen mot slutna kretslopp med re:textile

H&M gör det, IKEA gör det. Storföretagen som arbetar mot cirkulära ekonomier blir allt fler. Genom projektet re:textile vill Borås Energi och Miljö tillsammans med Borås Stad och Science Park Borås skapa en re:design Factory för att hjälpa branschen att ställa om till mer cirkulära affärsmodeller och parallellt med detta utveckla "design for re design" – produkter och affärsmodeller för en längre livslängd. Tisdag 15 september arrangeras en heldag i Textile Fashion Center om vägen mot slutna kretslopp.

Potentialen för tillväxt i textilindustrin genom ökad fiberproduktion är begränsad och varken miljömässigt eller ekonomiskt hållbar. Den årliga produktionen av textilfibrer har tredubblats under åren 1980-2013 – från ca 30 miljoner ton till 90 miljoner ton och den genomsnittliga livslängden för ett plagg idag är 2,2 år. Studier visar att om man bara skulle lyckas förlänga plaggens användning med 9 månader skulle det innebära 33% lägre vattenförbrukning och väsentligt minskad klimatpåverkan.

Re:textile har som ambition att skapa strukturer för cirkulära flöden inom textilbranschen där man återför till kretsloppet genom hela kedjan och på så sätt minskar resursförbrukningen genom nya designprocesser. Tisdag 15 september under Kretsloppsveckan i Borås arrangerar re:textile en inspirationsdag för företag som har intresse av hållbar textilhantering samt närliggande branscher.

På eventet lyfts tre viktiga området – hållbar produktion, hållbar konsumtion och hållbar avfallshantering. Naturvårdsverket har presenterat pågående projekt, bland annat att hitta en märkning för kläder av återvunnet material, SIPTex har berättat om arbetet med att automatisera textilsortering där man med hjälp av optik i dagsläget lyckats sortera efter färg och fiber och Elin Frendberg, vd för Swedish Fashion Council, berör den hållbara konsumenten utifrån dagens värderingar och normer.

Under eftermiddagen fortsätter konferensen med workshops och diskussion kring märkning, insamling och sortering och cirkulära affärsmodeller. Re - det nya nya? Självklart enligt re:textile.

Vid frågor vänligen kontakta Adrian Zethraeus, processledare Re:textile, 0708-28 04 08, adrian@retextile.se

Sophia Jonsson, miljökommunikatör på Borås Energi & Miljö, 0729-76 60 55, sophia.jonsson@borasem.se


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.