2017-06-02 11:56Pressmeddelande

Proteko utbildning och Nordisk Designskola blir: Nordiska Textilakademin

Proteko utbildning och Nordisk Designskola byter namn till Nordiska Textilakademin Nordiska Textilakademin är det nya gemensamma namnet för tidigare Proteko utbildning och Nordisk Designskola. Syftet är att med ett tydligt namn, på bred front erbjuda yrkesutbildningar som textilbranschenefterfrågar. Stiftelsen Proteko är ägare till Nordiska Textilakademin och arbetar fortsatt vidare med sitt uppdrag att utveckla textilbranschen. Proteko och Nordisk Designskola har vardera 30 års erfarenhet av utbildningar som bidrar till textilbranschens utveckling och lönsamhet. Nu samlas all kunskap från de båda utbildningarna i det nya varumärket.

Nordiska Textilakademin har som målsättning att vara den utbildningsverksamhet i Sverige som tillgodoser alla de yrkesutbildningar som den textila branschen efterfrågar. Nordiska Textilakademin tillhandahåller idag en mängd olika utbildningsmöjligheter som textilbranschen behöver inom ett antal områden; inköp, design, kvalitet, hållbarhet, sälj och CSR som några exempel. Tillsammans täcks utbildningsbehovet från design till färdig produkt.

-Vi vill att utbildningar inom Nordiska Textilakademin ska vara tillgängliga, flexibla och individuella. Det är hög tid att göra kvalificerad yrkesutbildning tillgänglig för alla, säger Christian Lundell, VD för Nordiska Textilakademin.

Företag i branschen ropar efter yrkeskunniga och välutbildade personer. Därför vill Nordiska Textilakademin lyfta textilbranschens utveckling i Sverige samt yrkesutbildningar inom området, vilket innebär att utbilda medarbetare som kan bidra till företagens lönsamhet.

-Ordet skräddarsytt är framtiden för personer som vill gå vidare inom sina yrken för att hänga med i den värld vi lever i, som ständigt förändras och som ständigt ställer nya krav, säger Minna Engström Heino, kreativ ledare på NordiskaTextilakademin. Vårt samarbete med näringslivet erbjuder en textilutbildning som är förankrad i verkligheten.

För kontakt och mer information:

Christian Lundell, VD, Nordiska Textilakademin tel: 0739-60 26 26 Minna Engström Heino, kreativ ledare, Nordiska Textilakademin, tel: 0705- 13 06 75

http://www.nordiskatextilakademin.se/

Den svenska modebranschen är ungefär lika stor som trävaru- och pappersindustrin med en omsättning på ca 300 miljarder kronor och mer än 58 000 anställda 2015. Omsättningen har ökat med över 9 procent varje år sedan 2011 så rapporten ”Modebranschen i Sverige – Statistik och analys” togs fram första gången . Modebranschen står för 11 procent av Sveriges totala export.


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.