2016-04-05 09:35Pressmeddelande

PROTEKO och Nordisk Designskola presenterar ny organisation för ett bredare utbildningserbjudande

Stiftelsen Proteko erbjuder utbildningar inom textil, mode och design. Utbildningarna bedrivs under två varumärken. Proteko - produktion och inköp Nordisk Designskola - design och affärskunskap. Med vårt breda utbildningsutbud vill vi ge fler möjlighet att studera textil och modeämnen. Valmöjligheterna är många:

Man kan studera som privatstudent, på distans, delta i korta ämnesfokuserade kurser på olika orter, yrkesinriktade hel- och deltidsutbildningar som privatstudent med individuellt anpassad kursplan eller en utbildning som ger kvalificerad yrkeshögskoleexamen.

Möjligheterna är många för textil och modeintresserade oavsett om man vill fortbilda sig själv eller sina kollegor. Studera för din egen skull och uppfyll en dröm om ett jobb i en kreativ bransch.

Vill du bygga ditt individuella utbildningspaket? Är du i behov av en anpassad studieplan? Vi löser det med!

"Med vår gemensamma breda kompetens och stora branschnätverk, ser jag fram emot att utveckla ett modernt och flexibelt nytänkande inom textila utbildningar, där praktisk erfarenhet ges under utbildningen. Studenter som får sin utbildning av yrkesverksamma handledare och lärare, är attraktiva på arbetsmarknaden. Proteko och Nordisk Designskola är tillsammans ett starkt utbildningsalternativ för studenter och företag," säger Tf VD Peter Larsson.

Vi guidar både företag och studenter till rätt utbildning ! Ring oss gärna! Verksamheten har nytt telefonnummer 033-410107 Samtliga nås utöver individuella mail via info@proteko.se

Presentation av ny organisation:

Peter Larsson Tf VD
Minna Engström Heino
Utbildningsledare Design, Marknadsföring och kommunikation

Bengt Engström Heino
Kreativt ansvarig / affärsutveckling

Marie Louise Lindell
Utbildningsansvarig Protekos utbildningar för inköpare och kvalitetstekniker.

Ingrid Grankvist
Utbildningskoordinator design och distans,- korta kurser.

Jessica Sköld
Utbildningskoordinator Protekos utbildningar för inköpare och kvalitetstekniker.

Sara Smids
Ekonomi och administration

Camilla Högling
Administration

Välkomna till Proteko & Nordisk Designskola!

Frågor? Kontakta oss gärna!

Peter Larsson, 0706-610 010
Minna Engström Heino, 0705-13 06 75


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt

Frida Stålhandske
Producent
Frida Stålhandske