2015-08-24 15:04Pressmeddelande

Proteko förvärvar Nordisk Designskola och därmed förstärks det textila klustret i Borås. Nordisk Designskola flyttar till Textile Fashion Center redan inför skolåret 2015/16.

Nordisk Designskola grundades 1989 och har som fundament i sin utbildning en djup förankring i näringslivet, där kursernas utgångspunkt är född ur praktisk erfarenhet och ett nära samarbete med näringslivet. Undervisningen präglas av direkt koppling mellan teori och praktik. Företag använder kontinuerligt kompetensen och nätverket som finns på Nordisk Designskola vid rekrytering av medarbetare. Nordisk designskola utbildar inom mode-, sport,- och skodesign. Utbildning bedrivs på tre orter. Borås med sitt textila kluster har alltid varit Nordisk Designskolas huvudsäte och med filialer i Åre och Stockholm är tillgängligheten god.

"Samgåendet mellan Proteko och Nordisk Designskola är mycket positivt för den fortsatta utvecklingen av det textila klustret. Teknisk- såväl som design- och utvecklingskompetens förs därigenom samman. Det stärker både studenternas kunskapsbas och skolans utvecklingsmöjligheter i framtiden. Och inte minst ger det näringslivet tillgång till ny unik kompetens" - säger Anders Glemfelt, Näringslivschef, Borås Stad

PROTEKO är Sveriges ledande textila stiftelse för den Skandinaviska Textila Marknaden och utbildar textila Sverige genom konsultation, kurser och Yhutbildningar. Proteko arbetar med utveckling av den svenska textila kompetensen och har som syfte att öka lönsamheten inom den nationella textila branschen. Med kompetensförstärkning och utbildning hela vägen genom odling, produktion, förädling, tillverkning, inköp, samt försäljning ser Proteko till att hela tiden sträva efter förnyad och uppdaterad kunskap.

"Förvärvet av Nordisk Designskola gör att PROTEKO nu fortsätter satsningen för att bevara och höja kompetensen i hela den textila värdekedjan men vi adderar Design & Mode och får på så sätt en stark och komplett kedja. PROTEKO är duktiga på att utbilda och kompetensförstärka de, inte att förakta så viktiga funktionerna, som gör att en designer kan göra sitt arbete, nu kommer vi bli mer synliga. Vi vill även bidra positivt till utvecklingen av Textile Fashion Center som destination som Borås Stad står bakom.

"Tänk att få möjlighet att se en modeshow gjord av designers från Nordisk Designskola vars plagg köps in genom rätt inköpskanaler och till rätt pris beräknas av våra inköpsstuderande och kvalitetssäkrat genom kvalitetsteknikerna som idag går hos oss. Detta är ett en perfekt matchning och ett utmärkt exempel på två starka utbildningsanordnare inom modebransch som blir en". - säger Maria Svanehed VD, PROTEKO

"Nordisk Designskola är sedan länge en stark aktör inom svensk textilutbildning med många års samarbete med näringslivet, både nationellt och internationellt. Vi har stora förväntningar och ambitiösa mål. Tillsammans med Proteko blir vi en stark organisation för framtidsutveckling. Sammanslagningen av Nordisk Designskola och Proteko kommer att både bredda och fördjupa utbildningserbjudandet för nya designers inom textilbranschen" I och med sammanslagningen erbjuder vi utbildning från design till färdig produktion, - säger Minna Engström Heino Rektor, Nordisk Designskola

"Vi ser mycket tydliga synergieffekter för utveckling av studiemetoder och utbildningar. Näringslivet, som idag arbetar nära både Nordisk Designskola och Proteko får nu möjlighet att arbeta med en starkare och mer komplett samarbetspartner. Vi är mycket glada att Proteko sett möjligheten och att vi nu tillsammans kan utveckla det textila klustret." - säger Bengt Engström Heino, skolchef Nordisk Designskola

Frågor besvaras av: Maria Svanehed, VD Proteko tel: 0708 85 40 03 alt Helene Ernits, Ekonomichef Proteko 0708 854082

Minna Engström Heino, Rektor Nordisk Designskola tel: 0705 13 06 75


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.