2019-12-13 13:12Pressmeddelande

Marketplace Borås får medel för förstudier

TEX! inom Marketplace Borås i Textile Fashion Center har fått medel från Boråsregionen Sjuhäradsregionens kommunalförbund för två förstudier: "Hållbarhetsförståelse modekonsumtion för framtidens konsumenter" samt en kvantitativ och kvalitativ genomlysning av textil- och modebranschen i Sjuhärad. Den senare för att bland annat identifiera framgångsfaktorer, utmaningar, behov och utvecklingsmöjligheter.

Läs mer här:
https://www.texsweden.se/forstudiemedel-beviljat-for-nya-projekt-2020/
https://www.texsweden.se


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.