2016-05-24 09:59Pressmeddelande

Connect Sverige Region Väst öppnar dörren för företag som vill göra affärer i Kina

2 juni bjuder Connect Sverige Region Väst återigen in till seminarieserien ”Att göra affärer i Kina”, då med temat Förhandlingar & Affärer. Tillsammans med Sweden China Trade Council bjuder Connect Sverige Region Väst under året in till fyra fristående tillfällen för att öka kunskapen om den kinesiska marknaden. Seminarieserien riktar sig till företag som planerar att göra affärer i Kina, men även till dem som redan har affärer i Kina och som villl utveckla eller omstrukturera sina existerande affärer.

- Kina blev 2014 världens största ekonomi, mätt i köpkraft, och blir också allt viktigare för svenska företag. För många svenska företag är det en outforskad marknad och de som redan finns etablerade har fortfarande inte uppnått sin fulla potential. Borås Stad har sedan flera år ett skrivet avtal med staden Yancheng i Kina som ligger i provinsen Jiangsu. Provinsen ligger på den kinesiska östkusten och är känd bland annat för produkterinom textil och elektronik. Avtalet öppnar upp flera möjligheter för företag i Boråsregionen som vill skapa kontakter i Kina. Borås Stad hjälper gärna till, säger den internationella samordnaren på Borås Stad Jonas Widerström. Förra seminarietillfället behandlade juridiska aspekter. 2 juni blir det fokus

på Kinas historia, struktur- och kulturskillnader och modernisering med föreläsare som själva har lång erfarenhet från den kinesiska affärssektorn (bank, försäkring, aktier, fonder och M&A). Till seminariet den 2 juni kommer vice ordförande Frédéric Cho - SCTS - flitigt anlitad Kinakommentator i radio, tv och tidningar, ordförande Thomas Lagerqvist - SCTS - den svenska advokat som verkat längst i Kina och styrelseledamoten Björn Aschan - SCTS - advokat som arbetat med Kina sedan mitten på 1980-talet. Höstens seminarier kommer handla om inköp och produktion och företag som gjort resan över till Kina. Syftet är att ge en introduktion till kinesisk affärskultur och förhandlingsteknik och öppna upp företag som vill börja göra affärer i Kina.

Nästa seminarium äger rum på Pulsen Konferens 2 juni kl. 10-14, inklusive lunch.

Anmälan: http://www.connectvast.se/Kalender/3159

Connect Sverige Region Väst i tillsammans med Borås Stad, Sweden China Trade Council, Swedbank, SEB & EY

För mer information vänligen kontakta: Christine Bjärkby, Connect Sverige Region Västcb@connectvast.se, 0739-41 47 65


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.