2020-10-02 06:10Nyheter

Smart-shirt för att detektera sjukdomssymptom - unikt samarbete med Stanford University

Smart Textile, en del av Science Park Borås vid Högskolan i Borås, har inlett ett samarbete med bland annat det internationellt välrenommerade Stanford University i USA. Det gäller en förstudie för ett unikt projekt för framtagning av en prototyp för ett unikt plagg.

Målet är att ta fram ett stickat plagg som genom uppkoppling på ett enkelt och tillförlitligt sätt ska kunna detektera sjukdomssymptom för till exempel covid-19 hos personer med samhällsbärande arbeten eller personer med funktionsvariation. Projektet är ett samarbete mellan Smart Textiles, Chalmers Tekniska Högskola, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Stanford Hospital och Stanford University.

Läs mer här på Smart Textiles webbplats.


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt