2019-12-19 13:14Nyheter

Prestigefullt stipendium ska främja innovation inom Textile Fashion Center

Susanne Nejderås, Verksamhetschef för Smart Textiles inom Science Park Borås i Textile Fashion Center har fått ett prestigefullt stipendium finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse för att tillbringa 10 månader i Silicon Valley, USA. Övergripande ska hon arbeta för det svenska innovationssystemet tillsammans med Vinnova och vara en resurs för svenska företag och startups, men det övergripande målet är att Smart Textiles ska nå nästa fas för att bli den internationellt ledande innovationspartnern inom textil förnyelse.

Susanne räknar också med en god omvärldsanalys för utvecklingen framåt både för Smart Textiles och Science Park Borås övriga verksamhet samt för innovationsmiljön som byggts upp inom ramen för Textile Fashion Center. Lärdomar och kunskap som är bra att ta med vid en vidareutveckling av centrat som textilt nav i Sverige och internationellt.

Läs mer här:
https://www.mynewsdesk.com/se/hogskolan_i_boras/pressreleases/saa-ska-smart-textiles-samarbeta-i-silicon-valley-2954943


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt