2021-01-15 14:09Nyheter

Nystartade projektet Textilhubben ska bryta utanförskap och segregering

Vuxenutbildningen Borås ska tillsammans med de ideella föreningarna Idésömnad och Support Group Network genomföra ett tre-årigt projekt med start 1 februari 2021.
Projektet ska bidra till att utrikes födda kvinnor närmar sig arbetsmarknaden och att deras kunskaper valideras. Både Vuxenutbildningen Borås och Idésömnad har lokaler i Textile Fashion Center.

Bakgrunden till projektet är delvis hämtad från Arbetsförmedlingens rapport ”Utrikes födda kvinnor på arbetsmarknaden” från 2020-03-03. Där framgår det att, utrikes födda är en viktig resurs på arbetsmarknaden och det är centralt att de deltar i arbetskraften. Det understryks att gruppen är heterogen och att det tar längre tid för kvinnor att etablera sig på yrkesmässigt. Dessutom upplever sig utrikes födda kvinnor diskriminerade när det gäller kön och etnicitet. En aspekt som lyfts fram är svårigheten med validering, något som Textilhubben ska fokusera på. 

Textilhubben kommer på sikt att kompetensförsörja textilbranschen vilket är en prioriterad bransch för Västra Götalandsregionen.

Support Group Network, SGN, är en ideell icke-statlig organisation som initierats av flyktingar och samarbetar med lokala samhällen. 

Idésömnad tillverkar konfektionerade textila varor som enklare kläder, hemtextila varor samt industriella produkter till företag och privatpersoner.

För kontakt och mer information:

Ann-Katrine Holst, Koordinator Vuxenutbildningen Borås
Tfn 0768-88 81 10, Ann-Katrine.Fransson.Holst@boras.se


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt

Frida Stålhandske
Producent
Frida Stålhandske