2021-02-03 07:30Nyheter

Ny nationell utbildning med fokus på framtidens hållbara butiker!

Nu startar ny nationell utbildning med fokus på hur framtidens hållbara butiker ska utformas. De första deltagarna inom EU-projektet Re:skills Textile & Fashion börjar sin kompetensutveckling genom en inspirationskurs med fokus på framtidens hållbara butik. Kursen belyser bland annat utvecklingen av hållbara affärsidéer inom handeln för mode och sko, samt hur man främjar ett mer resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan och en hållbar konsumtion. Inspirationskursen är den första av två som ska ge deltagarna en bild av vad som är möjligt inom framtidens handel och uppmuntra till reflektion. 

- Det ska bli så spännande att vara del av Re:skills Textile & Fashion. Det låter som ett spännande projekt. Jag har 30-års erfarenhet i branschen, men hållbarhet är verkligen något jag brinner för och inget som ingick i kursplanen när jag läste. Jag brinner verkligen för miljön och vill uppdatera mina kunskaper inom just hållbar textil och mode, säger kursdeltagaren Pi Angwald. 

Inspirationskursena som är helt digitala består av teorifilmer där personer i branschen intervjuas och ger goda exempel på hur framtiden kan se ut. Kurserna tar avstamp i den branschrapport som presenterades i december 2020 som sammanställer slutsatser och spaningar om framtidens arbetsliv i allmänhet och textil- och modebranchens i synnerhet. 
 
Läs hela pressmeddelandet här: https://scienceparkboras.se/2021/02/nu-utformas-framtidens-hallbara-butiker-ny-nationell-utbildning-startar-idag/

Branschrapporten och logo finns som presskit i vårt pressrum eller på 
projektets hemsida: https://reskills.nu/

Kontaktperson:
Kommunikatör Lisa Dohlnér Lundwall, lisa.dohlner_lundwall@hb.se

Re:skills Textile & Fashion finansieras av Svenska Europeiska Socialförsäkringsrådet (EFS) genom Europeiska Unionen/Europeiska socialfonden. Projektet drivs av Science Park Borås och Högskolan i Borås i samverkan med stiftelsen Proteko, Svensk Handel och TEKO -  Sveriges textil och modeföretag. 


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt