2024-01-11 13:18Nyheter

Nordiska Textilakademin fortsätter viktiga YH-utbildningar

Nordiska Texilakademin

Nordiska Textilakademin i Borås fick glädjande besked från Myndigheten för yrkeshögskolan som nu beviljat tre nya utbildningsstarter: 

- Internationell inköpare
- Hållbar kvalitets- och produktionsutvecklare 
- Business representative in textile & fashion 

Samtliga program är 2-åriga och startar 2024, 2025 och 2026
 
Hållbar Kvalitets- och produktionsutvecklare är en vidareutveckling av en tidigare utbildning. Namnet speglar yrkesrollerna tydligare samt att programmets inriktning är hållbarhet. 
 
Nytt namn och delvis ny inriktning har även utbildningen Business representative in textile & fashion. Den ersätter Internationell säljare B2B för att också tydligare spegla yrkesrollen och kursmoment.

– Affärsmannaskap och relationsskapande är nycklar till säljarens framgångar och vi tycker att utbildningens nya namn uttrycker det, säger Kerstin Syrén, utbildningschef på Nordiska Textilakademin.

Utbildningen till internationell inköpare är ett program som funnits som en del av Nordiska Textilakademins portfölj sedan 1998.

– Det är ett mycket populärt program som vi haft under lång tid och som blivit något av en inkörsport för många som vill in i textil- och modebranschen, säger Kerstin Syrén.

Läs mer: nordiskatextilakademin.se/aktuellt

Läs mer om Nordiska Textilakademins YH-program: nordiskatextilakademin.se/program


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt