2018-07-02 16:39Nyheter

Framtida formspeglingar - ny sommarutställning på Textilmuseet

Åtta konsthantverkare från Sjuhäradsbygden ingår i sommarutställningen Framtida formspeglingar på Textilmuseet.

Utställningen är inspirerad av museets pågående vandringsutställning Next Level Craft, en fantasifylld slöjdutställning med stark norrländsk anknytning som rör sig i gränslandet mellan hantverk, design, mode och konst. De åtta aktuella konstnärerna har istället i stor utsträckning inspirerats av Sjuhäradsbygden i motiv, uttryck, form och naturupplevelser.

Utställningen visas i Svängrummet på plan 2 den 3 juli till 26 augusti.

Bakgrundsfakta:
Samtliga konstnärer i Framtida formspeglingar tillhör föreningen Sjuhäradsform som genom ett gemensamt varumärke vill lyfte det lokala konsthantverket. Varje medlem har valts in av en oberoende jury avseende kvalitet, teknik och design.

Deltagande konstnärer:
Anitta Vanhapiha, vävning/textil
Egon Johansson, sten- och silversmycken
Gunilla Karlsson, ullhantverk och tavlor i blandteknik
Lena Lysvret, lappteknik och garvning av fiskskinn
Kerstin Andrén-Lundquist, keramik
Helena Berg, glaskonst och smycken
Lene Madsen, stickat
Lisen Bolander, lappteknik

www.sjuhardsform.se

För mer information:

Lene Madsen, 0703-64 20 19 lene.madsen@telia.com


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en mötesplats i en kreativ miljö för människor, affärer, kulturer, studenter, kreatörer, nyfikna, unga och gamla. Ett kluster för att inspirera människor till att våga göra drömmar till verklighet. Grundidén bygger på att innovativa processer bäst sker i samspel mellan företag, akademi och samhälle. Här finns potential för nya affärer, företag, produkter och forskningsresultat men också för ytterligare kvalitativ utbildning och samarbete mellan kultur och utbildning genom samlokalisering. De verksamheterna som verkar i Textile Fashion Center utgör en enorm kunskapsbank med allt ifrån expertkompetens till utbildningar och forskning i framkant. Textile Fashion Center är en plats för modevisningar, kulturarrangemang, affärsutveckling, utställningar, event, möten, middagar samt utbildning. Tre parter bildar basen för klustret; Borås Stad, Högskolan i Borås och det samlande näringslivet i Boråsregionen.


Kontakt

Git Guldare
Samordnare
Git Guldare