2020-05-15 12:54Nyheter

F/ACT movement satsar nationellt!

Nationell satsning för mer hållbara modeval

Nu i maj 2020 startar det nationella projektet F/ACT Movement där kommuner, konsumenter och näringslivet tillsammans ska bidra till en mer hållbar konsumtion av textil. Privatpersoner ska bli coachade för att lära sig mer om hållbara modealternativ samtidigt som de ska inspirera fler konsumenter till att prova på nya sätt för att uppdatera sin garderob. Kommuner kommer att arrangera aktiviteter med fokus på hållbart mode, och intresserade företag ska få hjälp att ställa om till mer cirkulära affärsmodeller.

I pilotprojektet F/ACT Movement 2019 fick tio privatpersoner, så kallade f/activister, prova på mer hållbar textilkonsumtion, så som att köpa second hand, remake, vårda och laga. Deras erfarenheter delades via sociala medier och växte snabbt till en rörelse. Detta projekt genomfördes av Science Park Borås i deras innovationslab kallat Do-tank Center som ligger i Textile Fashion Center.

Nu ska nya och fler privatpersoner rekryteras runt om i hela landet. Även de ska få coachning till att pröva förändrade konsumtionsmönster och samtidigt berätta om sin resa i sociala medier. Förhoppningen är att fler konsumenter får fördjupad kunskap och inspiration till att bidra till en mer hållbar konsumtion och att efterfrågan på ett mer hållbart utbud av tjänster och varor ökar. En viktig del i F/ACT Movement handlar om att förmedla kunskap och att öka medvetenheten kring den svenska textilkonsumtionens klimat-och miljöpåverkan. Därför kommer deltagande kommuner i projektet också att arrangera aktiviteter för allmänheten. Med utgångspunkt i forskning vill projektet skapa en positiv attityd kring mer hållbara alternativ.

Läs mer här


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt

Frida Stålhandske
Producent
Frida Stålhandske