2024-06-26 06:56Nyheter

Dystert och hoppfullt i rapport om hållbarhetsscenarier

Konsumtionsrapport

Science Park Borås har tillsammans med Kairos Future utforskat svenskarnas attityder till hållbarhet och framtida scenarier. Konsumtionsrapporten ”12 scenarios shaping a sustainable future” presenterar tolv framtidsscenarier som tillsammans ger en bild av en möjlig hållbar framtid.

Konsumtionsrapporten bygger på en enkätundersökning med svar från över 1000 invånare med olika bakgrunder och politiska åsikter.

Ett av de mer överraskande resultaten är att 45 procent av de tillfrågade önskar att en större klimatkatastrof inträffar för att påskynda klimatarbetet, medan 22 procent tror att detta faktiskt kommer att ske.

I rapporten ingår även en analys av svenskarnas hållbarhetsmognad och vilka scenarier de tycker är önskvärda och troliga i framtiden. 

Läs mer och ladda ner hela rapporten här.

Här hittar du rapporter från tidigare år.


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt