2022-03-07 13:34Nyheter

Circular Business Toolkit lanseras för att för nya textila designprocesser

Nu lanseras Circular Business Toolkit, en bok med inspiration, kunskap och insikter från flera års forskning, feasibility studies och pilotprojekt. Boken är skapad med ambitionen att hjälpa företag som på allvar vill arbeta med hållbarhetsfrågor och accelerera sin omställning till en cirkulär och hållbar ekonomi. Samtidigt lanseras också Designers Toolkit, ett digitalt analysverktyg där företag kan utvärdera sin verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv och hitta möjligheter framåt.

Textilbranschen utgör en väldigt resursintensiv industri med stor negativ påverkan längs med hela värdekedjan. För att ändra detta krävs en omställning från linjär till cirkulär ekonomi med ökad resurseffektivitet och minskad miljöpåverkan. Att designa för en cirkulär ekonomi innebär ett helhetsperspektiv på materialanvändning, produktdesign och affärsmodell för att skapa ett så resurseffektivt och hållbart system som möjligt. Inom Science Park Borås har det under många år forskats kring remake, återtillverkning, tjänstefiering och cirkulära affärsmodeller.

Det digitala analysverktyget Designers Toolkit kan ses som en förlängning av boken. Den röda tråden i både boken och det digitala verktyget är 17 målsättning kopplade till cirkulär design. Varje målsättning kan uppnås genom olika åtgärder, bland annat genom val av material, produktdesign och affärsmodell. Genom att i Designers Toolkit gå igenom dessa målsättningar och åtgärder skapas en prioriteringslista som kan användas som grund i det fortsätta cirkulära arbetet.

Läs mer om arbetet; https://scienceparkboras.se/2022/03/circular-business-toolkit-for-nya-textila-designprocesser/


Om Textile Fashion Center

Textile Fashion Center är en utvecklings- och innovationsmiljö i centrala Borås. Basen för centret är ett tiotal verksamheter inom Borås Stad och Högskolan i Borås som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, kultur samt invånare & besökare. Visionen är att vara Europas ledande center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Textile Fashion Center öppnade 2014 i en renoverad 100 år gammal textilfabrik där den industriella arkitekturen med varsam hand bevarats och blivit grunden för en inspirerande och attraktiv miljö för affärsverksamhet, lärande, kreativitet och nätverkande.


Kontakt